• broken image

  Gedreven onderzoeker

   

  Prof. dr. mr. ing. Hanneke de Bruin (1969) is géén professor, géén doctor, noch meester of ingenieur. Wél weet ze vanalles over gedrag en gedragsbeïnvloeding. Bijvoorbeeld dat mensen gevoelig zijn voor autoriteit. En dat het zien van een arts in zijn witte doktersjas een vergelijkbaar effect heeft als het lezen van zo’n reeks knappe titels: het bekrachtigt de geloofwaardigheid van de expert.

   

  Ik speel met kennis. Put uit allerlei disciplines. Leg verbanden en bevraag mijn intuïtie. Zo zoek ik naar ingangen en mogelijkheden om kennis te vertalen naar toepassingen voor de praktijk. Dit vereist enerzijds specialistische kennis van gedrag. Anderzijds een herhaalde onderdompeling in de leefwereld en het denkkader van mijn doelgroep. Sámen vormt het de basis van mijn werk dat ik heb opgesplitst in drie activiteiten: onderzoeken, adviseren en concretiseren. Onder 'activiteiten' lees je hier meer over.

   

  1/2

   

  broken image

  Pragmatisch adviseur

  Van opdrachtgevers en collega’s krijg ik terug dat ze mijn kritische blik waarderen. In een gesprek kom ik snel tot de kern en ben ik niet bang om moeilijke vragen te stellen. Het vermogen om vrij te associëren en ongebruikelijke verbindingen te leggen helpt mijn klanten om tot nieuwe oplossingen en denkrichtingen te komen die inspireren en katalyseren. Ik ondervraag, prikkel en daag uit. Ik wil verrassen en inspireren, maar vooral wil ik bijdragen aan het toepassen van kennis in de praktijk, zodat meer mensen profijt hebben van onderzoeksresultaten die vaak voorbehouden bijven aan een beperkte groep.

   

  Opleiding en ervaring

  In de afgelopen 20 jaar heb ik onder de vlag van To Remind You opdrachten uitgevoerd op het snijvlak van gedrag en (communicatie)strategie. Zowel als adviseur, als onderzoeker en als vormgever van gedragsinterventies. Steeds met gedragsverandering als de gemene deler.

  Ik heb met lof mijn opleiding aan de Universiteit Leiden afgerond en aldaar enkele jaren als wetenschappelijk onderzoeker gewerkt. Ik onderhoud warme contacten met verschillende kennisinstellingen in Nederland, volg trainingen om mijn zaag scherp te houden, maar sta het liefst met mijn voeten in de modder.

  2/2

 • Ik onderzoek

  Ik voer kwalitatief onderzoek uit naar gedrag gericht op specifieke doelgroepen. Opdrachtgevers zijn bijvoorbeeld kennisinstellingen die theoretische kennis willen toepassen in de praktijk en zoekend zijn naar bruikbare beginpunten om die kennis effectief te laten landen, met de juiste toon en in een toegankelijke vorm. Ik help daarbij. Een belangrijk onderdeel van mijn onderzoeksactiviteiten is eveneens het opzetten en uitvoeren van 'first person onderzoek'. Ik ben ervaren in het afnemen van diepte-interviews en in gespreksvoering op zogenaamde 'lastige onderwerpen' zoals armoede, taboes, schulden en ziekten. In 2021 was ik als onderzoeker en adviseur betrokken bij een onderdeel van de Corona Gedragsunit van het RIVM waarbij vooral kwetsbare groepen centraal stonden. In opdracht van Santeon ziekenhuizen voerde ik in 2021 gesprekken met vrouwen met uitgezaaide borstkanker die leven in reservetijd en in 2023 met nierpatienten die wel/niet gebruik maken van de keuzehulp nierfalen. Ik deed onderzoek naar armoedebestrijding 'met een omweg', namelijk door de inzet van brugfunctionarissen op basisscholen en begeleidde in 2023 kwalitatief onderzoek naar infectiepreventie in Nigeria en Kenya voor PharmAccess en Stichting Medical Credit Fund. Op dit moment (2024) begeleid ik de gemeente Rotterdam bij de aanpak van armoede onder kinderen in de stad, werk ik als onderzoeker voor de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur aan een advies rondom 'inclusiever verduurzaming' en onderzoek ik bewuste en onbewuste drempels van gedrag bij de medicamenteuze behandeling van diabetespatienten.

  Ik geef advies

  Ik ondersteun en adviseer organisaties bij programma- en beleidsontwikkeling rondom complexe thema's zoals armoede, kansengelijkheid en gezondheid. Naast gedragskennis, snelheid en denkkracht breng ik een sterk gevoel voor de realiteit (dat wat speelt in het leven van mensen) mee, zodat adviezen niet in de la verdwijnen maar effectief vertaald worden en daardoor renderen in de praktijk. Advieswerk doe ik voor uiteenlopende opdrachtgevers, waaronder stichtingen en verenigingen (bijv. Divosa), gemeenten (o.m. Rotterdam, Roosendaal, Weert) en het bedrijfsleven (bijv. Signify).

   

  Ik schrijf verhalen waarmee mijn opdrachtgevers hun plannen verder kunnen uitrollen naar communcatie met interne en externe stakeholders en die als start kunnen dienen bij brainstormsessies om bijvoorbeeld medewerkers mee te nemen in een nieuwe strategie, programma of visie. Om die verhalen te kunnen schrijven, verdiep ik me in de onderliggende thematiek en spreek ik met experts binnen en buiten de organisatie. De output is compact, doorwrocht en levert altijd bruikbare handvatten. Zo schreef ik in 2021 voor de gemeente Rotterdam een visiedocument over het centraal stellen van het kindperspectief. Dit document moet beleidsmedewerkers en bestuurders inspireren én ondersteunen bij het gezamenlijk aanpakken van problemen van jongeren in de stad. Voor meer publicaties zie hieronder.

  Ik concretiseer

  Ik ontwikkel tastbare producten waarbij gedragsondersteuning de gemene deler is. Dit kunnen publicaties zijn (bijv. ZienWetenEten) of tools (bijv. een Zelf Assessment Tool voor professionals in het Sociaal Domein of een meetlat voor de optimalisering van publieke dienstverlening), apps (bijv. de Zelf Coach App - oplevering eind 2022), reminder-programma's (bijv. voor Diversey, KPN of KCS i.s.m. met Panton) en nudges (bijv. de BeterDitDanDit Quiz - oplevering 2022). Ontwikkeling is altijd i.s.m. met anderen, waarbij ik doorgaans enkel als gedragsdeskundige en adviseur wordt ingeschakeld. Op het thema armoedebestrijding werkte ik samen met reclamebureau Dear aan de publiekscampagne Trek aan de bel. Op dit moment werk ik samen met Brons+Ten Kate, een creatief bureau werkend rond het thema 'gezondheid'. Onder 'middelen' vind je enkele voorbeelden.

   

  Info over mijn activiteiten als online gespreksleider, workshop begeleider of spreekbeurten zie: linkedin.

   

 • broken image

  Ik heb fantastische opdrachtgevers

  Mijn opdrachtgevers zijn:

  • Kennisgedreven
  • Gericht op het goede doen
  • Willen vernieuwen en verbeteren
  • Hebben oog voor de ander
  • Hebben gevoel voor humor (meestal)
 • In de media

  Iets zo verwoorden dat ook niet hoogopgeleiden het begrijpen
  broken image

  Mening geven

  Af en toe wordt mijn mening gevraagd over onderwerpen die te maken hebben met ons gedrag. In het afgelopen jaar werd ik bijvoorbeeld geinterviewd over: kinderarmoede, relgedrag en gezonde leefstijl. Allemaal onderwerpen die passen binnen mijn interessegebied (sociale ongelijkheid, gezondheid, laaggeletterheid, armoede).

   

  Hanneke tijdens de video shoot voor het Voedingscentrum

  Kennis delen

  Kennis delen over gedrag op een manier die voor iedereen begrijpelijk is, is één van mijn speerpunten. Het is om deze reden dat ik verzoeken van populaire media met een groot bereik omarm. Je leest me regelmatig op Nu.nl, Metro, Libelle.nl, NOS of in het AD. Soms zie je me op RTL of treed ik op als een soort 'schooljuf' in corporate video's. Steeds probeer ik theorieën over gedragsverandering en -beinvloeding zo in te voegen dat iedereen er zijn/haar voordeel mee kan doen. En deze waardevolle kennis kan toepassen in het eigen leven. 

  Hanneke vertelt over haar nieuwe reeks werkschriften in het Eindhovens Dagblad

  Publiceren

  Dat gedragsverandering cruciaal is bij het aanleren van gezonde gewoonten is inmiddels bekend. Maar hoe leg je dit lastige proces zo uit dat mensen er echt mee uit de voeten kunnen? Naast bijdragen in de media probeer ik dit met eigen boeken en werkschriften te bewerkstelligen. Onder het label van To Remind You vinden deze publicaties gebruikers onder hoog- en laagopgeleiden, professionals en particulieren. Inmiddels zijn er 10 titels verschenen. Alleen al van het beeldlexicon ZienWetenEten werden meer dan 150.000 exemplaren verkocht.

  In 2021 is er een nieuwe reeks gestart, getiteld Beter Dit Dan Dit.

 • Publicaties

  Onderzoeksrapporten, interviews, artikelen, boeken en blogs

  Publicaties | Onderzoeksrapporten

  2024 | Rapport 'NT1. Vinden en Binden'. Evaluatie-onderzoek (bestaande uit o.m. kwalitatief onderzoek) over volwasseneneducatie en het bereik van mensen met Nederlands als moedertaal in regio Amersfoort in opdracht van de gemeente Amersfoort. Rapport op aanvraag.

   

  2023 | Onderzoeksrapportage 'Armoedebestrijding via school als tussenstation met inzet van de brugfunctionaris' in opdracht van Stichting RKVO i.s.m. de gemeente Rotterdam. Rapport op aanvraag.

   

  2023 | Onderzoeksrapportage in opdracht van Santeon ziekenhuizen over gedrag van nierpatienten in relatie tot digitale keuzehulpen als gedragsinterventie. Rapport op aanvraag.

   

  2022 | Onderdeel van de Corona-gedragsunit van het RIVM was het werkpakket 'Voorbeelden uit de praktijk'. Ik was als sr onderzoeker verbonden en leverde een bijdrage aan diverse publicaties.

   

  2022 | Onderzoeksrapportages in opdracht van Divosa over responsief werken en de menselijke maat binnen de gemeentelijke overheid: bestuurders en leidinggevenden.

   

  2021 | Opiniestuk over de avondklokrellen in het Brabants Dagblad in samenwerking met dr Jan Waszink van tolerantieisnooitmakkelijk.nl + Interview over polarisatie, stigmatisering, de media en de politiek door Wouter Boonstra van Binnenlands Bestuur in samenwerking met dr Jan Waszink van tolerantieisnooitmakkelijk.nl 

   

  2021 | Onderzoeksrapportage "Drempels geslecht: effectieve publieke dienstverlening aan lager opgeleiden" | Onderzoekssamenwerking met dr Nadja Jungmann en dr Danielle Lako (Hogeschool Utrecht) | Het onderzoek kwam tot stand met subsidie van Instituut Gak. Het rapport en de gratis tool voor professionals in de publieke dienstverlening zijn vrij beschikbaar.

   

  2021 | Zelf Assessment Tool voor professionals in de publieke dienstverlening zoals de schuldhulpverlening. Productie in samenwerking met dr Nadja Jungmann en dr Danielle Lako (Hogeschool Utrecht) met subsidie van Instituut Gak.

   

  2020 | Interview over de effecten van de lockdown op kansengelijkheid, kinderarmoede en wat onvoldoende gezien wordt in de strijd tegen kinderarmoede door Yolanda de Koster van Binnenlands Bestuur in samenwerking met Marlon Bosscher, projectmedewerker Bestrijding Kinderarmoede bij Divosa.

   

  2020 | Onderzoeksrapportage "Drempels slechten. Belemmeringen die lager opgeleiden ervaren als zij gebruik maken van publieke dienstverlening" | Onderzoekssamenwerking met dr. Nadja Jungmann (Hogeschool Utrecht) en dr. Ellen Uiters (RIVM) | Het onderzoek kwam tot stand met subsidie van Instituut Gak. Het rapport is vrij beschikbaar.

   

  2020 | Animatie over "Begrijpen, Willen en Kunnen" in de publieke dienstverlening aan lageropgeleiden. Productie in samenwerking met dr Nadja Jungmann (Hogeschool Utrecht), Roel Smeets en ontmoetsjrd.

  Artikelen

  2017 | Adolescents’ Responses to a School-Based Prevention Program Promoting Healthy Eating at School, in: Front. Public Health (i.s.m. Roel Hermans e.a.)

   

  2016 | Recepten voor meer beweging op school zonder gedoe, met voorwoord van Kenniscentrum Sport (i.s.m. Marjan Verboeket)

   

  2013 | Interactieve media voor gedragsverandering. Een hedendaags perspectief op gezondheidscommunicatie, in: Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde (i.s.m. Reint Jan Renes en Baukje Stinesen)

   

  2011 | Praat eens met de buurvrouw. Bestaande overheidscommunicatie maakt burgers niet gezonder, in: Communicatie (i.s.m. Emilie van Rappard)

  Boeken

  2021 | Beter Dit Dan Dit. Snel en simpel kiezen voor gezond. 70 gezonde alternatieven voor diabetespatiënten (ISBN 9789-08-1616-072)

   

  2018 | Ik wil moet kan meer bewegen. Tips en tricks om je gedag te veranderen op kantoor (ISBN 978-90-816160-6-5)

   

  2017 | ZienWetenEten met Vet. Een beeldlexicon met het vetgehalte in ons eten. (ISBN 978-90-816160-5-8)

   

  2017 | Ik wil moet kan minder zitten. In vijf stappen naar meer bewegen en gezonden oud worden

  (ISBN 978-90-816160-4-1)

   

  2015 | Ik wil moet kan afvallen. Een werkschrift om je eetgedrag te veranderen (ISBN 978-90-816160-3-4)

   

  2015-2010 | Verschillende uitgave van het beeldlexicon ‘ZienWetenEten’ waarvan al bijna 200.000 exemplaren zijn verkocht.

  Blogs

  Diverse blogs voor CommunicatieOnline

   

  2018 | Lokale marketing is leuk voor de supermarkt, voor politiek is het ongeschikt

  ‘Op’ alle markten thuis, is overal ver van huis.

   

  2017 | De campagne 'Elke Stem Telt' is te highbrow en onnodig complex. De stem van de ‘elite’ lijkt net een beetje zwaarder te tellen.

   

  2016 | Kennis van gedragsverandering is goed, je doelgroep kennen nog beter

  Hoe ontwikkel je interventies die het verschil maken?

   

  2016 | Wat communicatie nauwelijks lukt, krijgt Pokémon GO prima voor elkaar

  Waarom de game-hit van deze zomer lof verdient.

   

  2010 | Handtekeningen van echte voetballers voor echte beweging. Het lokken van klanten met gratis hebbedingetjes.

   

  Blogs voor diverse opdrachtgevers

   

  2018 | Maak werk van beweging: aan de slag met gedragsverandering | Kenniscentrum Sport

   

  2018 | 5 x creatief met bewegen | PGGM&Co Online

   

  2015 | Zó denk je tijdens het afvallen niet steeds aan eten | Libelle Online

   

  2015 | Wilskracht kun je trainen | Libelle Online