Return to site

Mrs T is here to stay

Snack #002

· empathie,IDEO,consultancy,gedragsbeinvloeding

In Amerika neemt de interesse in de T-shaped professional toe. Zij onderscheidt zich van de I-shaped professional door naast diepgaande specialistische kennis ook in de breedte de nodige kennis en vaardigheden te bieden. Ik hoop dat deze ontwikkeling hier snel voet aan de grond krijgt. Want complexe vraagstukken hebben doorgaans meer voordeel van een brede blik, dan van een rijke maar smalle zienswijze. Dus: wie een oplossing wil voor een ingewikkelde hulpvraag, kiest voor T-ineke en zet I-neke op de reservebank. Dat geldt ook voor gedragsvraagstukken.

I voor kennis

Gedrag is hot. Van politiek tot commercie en van beleid tot communicatie, iedereen met een doelgroep wil weten hoe die doelgroep in beweging gebracht kan worden. En daarom wordt vooral de I-shaped professional van stal gehaald. De gedragswetenschapper die de theorie kent van haver tot gort; die alle resultaten van wereldwijde lab-experimenten met groot gemak uit haar mouw schudt, methodologisch kloppend onderzoek kan opzetten en een effectmeting nalevert. De I-neke’s van gedragsbeïnvloeding, zeg maar. Ik vind ze knap.

T voor creatie met kennis

T-ineke is ook knap. Ze weet net zo goed van de hoed en de rand máár zet graag verschillende petten op. Ze kijkt niet alleen vanuit haar eigen discipline naar de situatie, maar doet dit ook vanuit het referentiekader van andere disciplines. Ze bevraagt experts en systemen van verschillende kennisgebieden, kan goed luisteren, is opmerkzaam en werkt interdisciplinair. Het zijn de crossverbanden die de creativiteit aanzwengelen en de basis vormen voor innovatie die nodig is om complexe vraagstukken op te lossen.

Niemand minder dan Tim Brown, CEO van het toonaangevende IDEO, heeft een voorkeur voor T-shaped professionals in zijn design thinking teams. Niet alleen vanwege de brede blik, maar vooral vanwege een goed ontwikkeld empathisch vermogen. Een typische eigenschap van de T-shaped professional, meent hij. Iedereen kan het ontwikkelen, maar niet iedereen heeft er talent voor. T-inekes zijn een beetje knapper. Al zeg ik het zelf ;-)