• broken image

  Gedreven onderzoeker

   

  Prof. dr. mr. ing. Hanneke de Bruin (1969) is géén professor, géén doctor, noch meester of ingenieur. Wél weet ze alles van gedrag en gedragsbeïnvloeding. Bijvoorbeeld dat mensen gevoelig zijn voor autoriteit. En dat het zien van een arts in zijn witte doktersjas een vergelijkbaar effect heeft als het lezen van zo’n reeks knappe titels: het bekrachtigt de geloofwaardigheid van de expert.

   

  Ik speel met kennis. Put uit allerlei disciplines. Leg verbanden en bevraag mijn intuïtie. Zo zoek ik naar ingangen en mogelijkheden om kennis te vertalen naar toepassingen voor de praktijk. Dit vereist enerzijds specialistische kennis van gedrag. Anderzijds een herhaalde onderdompeling in de leefwereld en het denkkader van mijn doelgroep. Sámen vormt het de basis van mijn werk dat ik heb opgesplitst in drie activiteiten: onderzoeken, adviseren en concretiseren. Onder 'activiteiten' lees je hier meer over.

   

  1/2

   

  broken image

  Pragmatisch adviseur

  Van opdrachtgevers en collega’s krijg ik terug dat ze mijn kritische blik waarderen. In een gesprek kom ik snel tot de kern en ben ik niet bang om moeilijke vragen te stellen. Het vermogen om vrij te associëren en ongebruikelijke verbindingen te leggen helpt mijn klanten om tot nieuwe oplossingen en denkrichtingen te komen die inspireren en katalyseren. Ik ondervraag, prikkel en daag uit. Ik wil verrassen en inspireren, maar vooral wil ik bijdragen aan het toepassen van kennis in de praktijk, zodat meer mensen profijt hebben van onderzoeksresultaten die vaak voorbehouden bijven aan een beperkte groep.

   

  Opleiding en ervaring

  In de afgelopen 20 jaar heb ik onder de vlag van To Remind You opdrachten uitgevoerd op het snijvlak van gedrag en (communicatie)strategie. Zowel als adviseur, als onderzoeker en als vormgever van gedragsinterventies. Steeds met gedragsverandering als de gemene deler.

  Ik heb met lof mijn opleiding aan de Universiteit Leiden afgerond en aldaar enkele jaren als wetenschappelijk onderzoeker gewerkt. Ik onderhoud warme contacten met verschillende kennisinstellingen in Nederland, volg trainingen om mijn zaag scherp te houden, maar sta het liefst met mijn voeten in de modder.

  2/2

 • Ik onderzoek

  Ik voer kwalitatief onderzoek uit naar gedrag gericht op specifieke doelgroepen. Opdrachtgevers zijn bijvoorbeeld kennisinstellingen die theoretische kennis willen toepassen in de praktijk en zoekend zijn naar bruikbare beginpunten om die kennis effectief te laten landen, met de juiste toon en in een toegankelijke vorm. Ik help daarbij. Een belangrijk onderdeel van mijn onderzoeksactiviteiten is eveneens het opzetten en uitvoeren van 'first person onderzoek'. Ik ben ervaren in het afnemen van diepte-interviews en in gespreksvoering op zogenaamde 'lastige onderwerpen' zoals armoede, taboes, schulden en ziekten. In 2021 was ik als onderzoeker en adviseur betrokken bij een onderdeel van de Corona Gedragsunit van het RIVM waarbij vooral kwetsbare groepen centraal stonden. In opdracht van Santeon ziekenhuizen voerde ik in 2021 gesprekken met vrouwen met uitgezaaide borstkanker die leven in reservetijd en in 2023 met nierpatienten die wel/niet gebruik maken van de keuzehulp nierfalen. Op dit moment (2023) rond ik onder meer een onderzoek af naar armoedebestrijding 'met een omweg', namelijk door de inzet van brugfunctionarissen op basisscholen en begeleid ik kwalitatief onderzoek naar infectiepreventie in Nigeria en Kenya voor PharmAccess en Stichting Medical Credit Fund.

  Ik geef advies

  Ik ondersteun en adviseer organisaties bij programma- en beleidsontwikkeling rondom complexe thema's zoals armoede, kansengelijkheid en gezondheid. Naast gedragskennis, snelheid en denkkracht breng ik een sterk gevoel voor de realiteit (dat wat speelt in het leven van mensen) mee, zodat adviezen niet in de la verdwijnen maar effectief vertaald worden en daardoor renderen in de praktijk. Advieswerk doe ik voor uiteenlopende opdrachtgevers, waaronder stichtingen en verenigingen (bijv. Divosa), gemeenten (o.m. Rotterdam, Roosendaal, Weert) en het bedrijfsleven (bijv. Signify).

   

  Ik schrijf verhalen waarmee mijn opdrachtgevers hun plannen verder kunnen uitrollen naar communcatie met interne en externe stakeholders en die als start kunnen dienen bij brainstormsessies om bijvoorbeeld medewerkers mee te nemen in een nieuwe strategie, programma of visie. Om die verhalen te kunnen schrijven, verdiep ik me in de onderliggende thematiek en spreek ik met experts binnen en buiten de organisatie. De output is compact, doorwrocht en levert altijd bruikbare handvatten. Zo schreef ik in 2021 voor de gemeente Rotterdam een visiedocument over het centraal stellen van het kindperspectief. Dit document moet beleidsmedewerkers en bestuurders inspireren én ondersteunen bij het gezamenlijk aanpakken van problemen van jongeren in de stad. Voor meer publicaties zie hieronder.

  Ik concretiseer

  Ik ontwikkel tastbare producten waarbij gedragsondersteuning de gemene deler is. Dit kunnen publicaties zijn (bijv. ZienWetenEten) of tools (bijv. een Zelf Assessment Tool voor professionals in het Sociaal Domein of een meetlat voor de optimalisering van publieke dienstverlening), apps (bijv. de Zelf Coach App - oplevering eind 2022), reminder-programma's (bijv. voor Diversey, KPN of KCS i.s.m. met Panton) en nudges (bijv. de BeterDitDanDit Quiz - oplevering 2022). Ontwikkeling is altijd i.s.m. met anderen, waarbij ik doorgaans enkel als gedragsdeskundige en adviseur wordt ingeschakeld. Op het thema armoedebestrijding werkte ik samen met reclamebureau Dear aan de publiekscampagne Trek aan de bel. Op dit moment werk ik samen met Brons+Ten Kate, een creatief bureau werkend rond het thema 'gezondheid'. Onder 'middelen' vind je enkele voorbeelden.

   

  Info over mijn activiteiten als online gespreksleider, workshop begeleider of spreekbeurten zie: linkedin.

   

 • broken image

  Ik heb fantastische opdrachtgevers

  Mijn opdrachtgevers zijn:

  • Kennisgedreven
  • Gericht op het goede doen
  • Willen vernieuwen en verbeteren
  • Hebben oog voor de ander
  • Hebben gevoel voor humor (meestal)
 • In de media

  Iets zo verwoorden dat ook niet hoogopgeleiden het begrijpen
  broken image

  Mening geven

  Af en toe wordt mijn mening gevraagd over onderwerpen die te maken hebben met ons gedrag. In het afgelopen jaar werd ik bijvoorbeeld geinterviewd over: kinderarmoede, relgedrag en gezonde leefstijl. Allemaal onderwerpen die passen binnen mijn interessegebied (sociale ongelijkheid, gezondheid, laaggeletterheid, armoede).

   

  Hanneke tijdens de video shoot voor het Voedingscentrum

  Kennis delen

  Kennis delen over gedrag op een manier die voor iedereen begrijpelijk is, is één van mijn speerpunten. Het is om deze reden dat ik verzoeken van populaire media met een groot bereik omarm. Je leest me regelmatig op Nu.nl, Metro, Libelle.nl, NOS of in het AD. Soms zie je me op RTL of treed ik op als een soort 'schooljuf' in corporate video's. Steeds probeer ik theorieën over gedragsverandering en -beinvloeding zo in te voegen dat iedereen er zijn/haar voordeel mee kan doen. En deze waardevolle kennis kan toepassen in het eigen leven. 

  Hanneke vertelt over haar nieuwe reeks werkschriften in het Eindhovens Dagblad

  Publiceren

  Dat gedragsverandering cruciaal is bij het aanleren van gezonde gewoonten is inmiddels bekend. Maar hoe leg je dit lastige proces zo uit dat mensen er echt mee uit de voeten kunnen? Naast bijdragen in de media probeer ik dit met eigen boeken en werkschriften te bewerkstelligen. Onder het label van To Remind You vinden deze publicaties gebruikers onder hoog- en laagopgeleiden, professionals en particulieren. Inmiddels zijn er 10 titels verschenen. Alleen al van het beeldlexicon ZienWetenEten werden meer dan 150.000 exemplaren verkocht.

  In 2021 is er een nieuwe reeks gestart, getiteld Beter Dit Dan Dit.

 • Publicaties

  Onderzoeksrapporten, interviews, artikelen, boeken en blogs

  Publicaties | Onderzoeksrapporten

  2024 | Rapport 'NT1. Vinden en Binden'. Evaluatie-onderzoek (bestaande uit o.m. kwalitatief onderzoek) over volwasseneneducatie en het bereik van mensen met Nederlands als moedertaal in regio Amersfoort in opdracht van de gemeente Amersfoort. Rapport op aanvraag.

   

  2023 | Onderzoeksrapportage 'Armoedebestrijding via school als tussenstation met inzet van de brugfunctionaris' in opdracht van Stichting RKVO i.s.m. de gemeente Rotterdam. Rapport op aanvraag.

   

  2023 | Onderzoeksrapportage in opdracht van Santeon ziekenhuizen over gedrag van nierpatienten in relatie tot digitale keuzehulpen als gedragsinterventie. Rapport op aanvraag.

   

  2022 | Onderdeel van de Corona-gedragsunit van het RIVM was het werkpakket 'Voorbeelden uit de praktijk'. Ik was als sr onderzoeker verbonden en leverde een bijdrage aan diverse publicaties.

   

  2022 | Onderzoeksrapportages in opdracht van Divosa over responsief werken en de menselijke maat binnen de gemeentelijke overheid: bestuurders en leidinggevenden.

   

  2021 | Opiniestuk over de avondklokrellen in het Brabants Dagblad in samenwerking met dr Jan Waszink van tolerantieisnooitmakkelijk.nl + Interview over polarisatie, stigmatisering, de media en de politiek door Wouter Boonstra van Binnenlands Bestuur in samenwerking met dr Jan Waszink van tolerantieisnooitmakkelijk.nl 

   

  2021 | Onderzoeksrapportage "Drempels geslecht: effectieve publieke dienstverlening aan lager opgeleiden" | Onderzoekssamenwerking met dr Nadja Jungmann en dr Danielle Lako (Hogeschool Utrecht) | Het onderzoek kwam tot stand met subsidie van Instituut Gak. Het rapport en de gratis tool voor professionals in de publieke dienstverlening zijn vrij beschikbaar.

   

  2021 | Zelf Assessment Tool voor professionals in de publieke dienstverlening zoals de schuldhulpverlening. Productie in samenwerking met dr Nadja Jungmann en dr Danielle Lako (Hogeschool Utrecht) met subsidie van Instituut Gak.

   

  2020 | Interview over de effecten van de lockdown op kansengelijkheid, kinderarmoede en wat onvoldoende gezien wordt in de strijd tegen kinderarmoede door Yolanda de Koster van Binnenlands Bestuur in samenwerking met Marlon Bosscher, projectmedewerker Bestrijding Kinderarmoede bij Divosa.

   

  2020 | Onderzoeksrapportage "Drempels slechten. Belemmeringen die lager opgeleiden ervaren als zij gebruik maken van publieke dienstverlening" | Onderzoekssamenwerking met dr. Nadja Jungmann (Hogeschool Utrecht) en dr. Ellen Uiters (RIVM) | Het onderzoek kwam tot stand met subsidie van Instituut Gak. Het rapport is vrij beschikbaar.

   

  2020 | Animatie over "Begrijpen, Willen en Kunnen" in de publieke dienstverlening aan lageropgeleiden. Productie in samenwerking met dr Nadja Jungmann (Hogeschool Utrecht), Roel Smeets en ontmoetsjrd.

  Artikelen

  2017 | Adolescents’ Responses to a School-Based Prevention Program Promoting Healthy Eating at School, in: Front. Public Health (i.s.m. Roel Hermans e.a.)

   

  2016 | Recepten voor meer beweging op school zonder gedoe, met voorwoord van Kenniscentrum Sport (i.s.m. Marjan Verboeket)

   

  2013 | Interactieve media voor gedragsverandering. Een hedendaags perspectief op gezondheidscommunicatie, in: Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde (i.s.m. Reint Jan Renes en Baukje Stinesen)

   

  2011 | Praat eens met de buurvrouw. Bestaande overheidscommunicatie maakt burgers niet gezonder, in: Communicatie (i.s.m. Emilie van Rappard)

  Boeken

  2021 | Beter Dit Dan Dit. Snel en simpel kiezen voor gezond. 70 gezonde alternatieven voor diabetespatiënten (ISBN 9789-08-1616-072)

   

  2018 | Ik wil moet kan meer bewegen. Tips en tricks om je gedag te veranderen op kantoor (ISBN 978-90-816160-6-5)

   

  2017 | ZienWetenEten met Vet. Een beeldlexicon met het vetgehalte in ons eten. (ISBN 978-90-816160-5-8)

   

  2017 | Ik wil moet kan minder zitten. In vijf stappen naar meer bewegen en gezonden oud worden

  (ISBN 978-90-816160-4-1)

   

  2015 | Ik wil moet kan afvallen. Een werkschrift om je eetgedrag te veranderen (ISBN 978-90-816160-3-4)

   

  2015-2010 | Verschillende uitgave van het beeldlexicon ‘ZienWetenEten’ waarvan al bijna 200.000 exemplaren zijn verkocht.

  Blogs

  Diverse blogs voor CommunicatieOnline

   

  2018 | Lokale marketing is leuk voor de supermarkt, voor politiek is het ongeschikt

  ‘Op’ alle markten thuis, is overal ver van huis.

   

  2017 | De campagne 'Elke Stem Telt' is te highbrow en onnodig complex. De stem van de ‘elite’ lijkt net een beetje zwaarder te tellen.

   

  2016 | Kennis van gedragsverandering is goed, je doelgroep kennen nog beter

  Hoe ontwikkel je interventies die het verschil maken?

   

  2016 | Wat communicatie nauwelijks lukt, krijgt Pokémon GO prima voor elkaar

  Waarom de game-hit van deze zomer lof verdient.

   

  2010 | Handtekeningen van echte voetballers voor echte beweging. Het lokken van klanten met gratis hebbedingetjes.

   

  Blogs voor diverse opdrachtgevers

   

  2018 | Maak werk van beweging: aan de slag met gedragsverandering | Kenniscentrum Sport

   

  2018 | 5 x creatief met bewegen | PGGM&Co Online

   

  2015 | Zó denk je tijdens het afvallen niet steeds aan eten | Libelle Online

   

  2015 | Wilskracht kun je trainen | Libelle Online

 • broken image

  Opstellingsdagen

  Samen met Floris Scheplitz begeleid ik (familie-) opstellingen. In de komende periode zijn nog plaatsen vrij voor vraagstellers en representanten op de volgende data:

   

  Zaterdag 20 april 2024 (VOL)

  Zaterdag 25 mei 2024 (VOL)

  Zaterdag 15 juni 2024 (nog plaats voor 2 vraagstellers en 1 representant)

  Zaterdag 6 juli 2024 (nog plaats voor 1 representant)

  broken image

  Wat is een familieopstelling?

  De methode van familieopstellingen is onderdeel van systemisch werken en gaat uit van de gedachte dat: 1) iedereen onderdeel is van een systeem (familie, organisatie, groep ed.) en dat 2) iedereen onbewust, patronen en dynamieken overneemt uit zijn/haar systeem. Problemen en uitdagingen die zich
  in je leven herhalen en die je niet goed begrijpt of opgelost krijgt, kunnen het gevolg zijn van zulke onbewuste patronen en dynamieken. Met een
  familieopstelling kun je op een snelle manier meer zicht krijgen op de dynamiek in jouw systeem.

  Tijdens een opstelling werken we met een vraagsteller en enkele representanten. De vraagsteller brengt een vraag in. Bijvoorbeeld: Hoe kan ik beter voor mezelf opkomen?, Wat staat mij te doen om mijn angst te overwinnen? etc.. Vervolgens kiest hij/zij representanten en plaatst hun onder begeleiding van de opsteller in de ruimte. Representanten zijn personen die mensen of elementen vertegenwoordigen die aansluiten bij de vraag die wordt ingebracht. Op basis van hun gevoel bewegen de representanten in de ruimte en spreken zij zich uit. Zo geven zij informatie uit het systeem dat is opgesteld.

  broken image

  Hoe, wat en waar?

  Er is plek voor 3 vraagstellers per dag.

  We werken met bekende representanten en er is plaats voor representanten van buiten.

  Wil je een vraag inbrengen dan plannen we vooraf een telefonische intake in.

  We begeleiden je van begin tot eind.

  De opstellingsdagen vinden plaats in Rotterdam (5 min fietsen vanaf Station RDAM CS).

  Vraagstellers bepalen of én wat zij kunnen en willen betalen na afloop van de opstelling.

  broken image

  Meld je aan

  Wil je meer zicht op de dynamiek in jouw leven, die je gedrag beïnvloedt maar die je niet goed begrijpt? Wil je een beginpunt om je gedragspatronen te doorbreken? Dan kan een familieopstelling heel zinvol zijn. Ik ben gecertificeerd opsteller en begeleid opstellingen van begin tot eind.

  Als vraagsteller bepaal je zelf wat je betaalt. Er is dus geen financiele beperking om je vraag in te brengen! Meld je aan als je een opstelling wilt doen. We zien je graag!

 • IK HELP GEDRAGSVERANDERING

  TOT STAND TE BRENGEN

  Hanneke de Bruin

  gedragsdeskundige & oprichtster van To Remind You

 • GEDRAGSVERANDERING BIEDT NIEUWE KANSEN

  Wij!

  Ons gedrag is heel bepalend voor wie wij zijn en hoe onze toekomst er uit zal zien. Door gedrag te veranderen kunnen we nieuwe mogelijkheden aanboren ten behoeve van onszelf én ten gunste van onze omgeving. "Willen veranderen" is daarbij cruciaal; "kunnen veranderen" nog veel belangrijker. To Remind You ondersteunt bedrijven en overheden bij hun wens gedragsverandering effectief te implementeren.

  To Remind You

  To Remind You is een communicatie-adviesbureau gespecialiseerd in gedragsverandering en interventie-ontwikkeling. In opdracht van uiteenlopende partijen doen wij onderzoek naar gedrag, adviseren wij over gedragsbeïnvloeding en -verandering en ontwikkelen wij middelen om het gedrag van mensen duurzaam te beïnvloeden.

  Hanneke de Bruin

  Hanneke de Bruin (1969) is gedragsdeskundige en gespecialiseerd in de vertaalslag van 'papier' naar 'praktijk'. Na haar studie geschiedenis in Leiden deed zij onderzoek naar uitingsvormen van sociale verschillen en gedragsinterventie. In 2004 richtte zij To Remind You op met het doel haar kennis en ervaring in te zetten voor de praktijk. Sindsdien adviseert Hanneke zowel bedrijven als overheden over het in praktijk brengen van kennis over gedragsverandering. Haar speciale interesse gaat uit naar gezondheidsvraagstukken. Zij is ervaren in effectieve communicatie met midden- en laagopgeleiden en daarbij voornamelijk gericht op gezondheidsvaardigheden.

 • KENNIS IS SLECHTS HET BEGIN

  broken image

  Onderzoeken

  Wat?

  Gedrag en context van gedrag bestuderen (wie, wat, waar, waarom en hoe)

   

  Waarom?

  Gedragsverandering heeft pas kans van slagen als je kennis hebt van het gedrag van je doelgroep en je hun (onbewuste) drempels en drijfveren kent.

   

  Hoe?

  Via kwalitatief onderzoek in de vorm van gedragsobservatie, diepte-interviews, work-along en omgevingsonderzoek leer ik de doelgroep van binnenuit kennen. Speur weerstanden op en leg ik verlangens bloot, op basis waarvan heel gericht strategieën voor gedragsverandering kunnen worden geselecteerd.

   

  Doen?

  Maak een afspraak met mij om de mogelijkheden te onderzoeken

  broken image

  Middelen

  Ondersteun gedragsverandering

  Gedragsverandering is een ingewikkeld proces. Om succesvol te kunnen zijn, is ondersteuning noodzakelijk. Wij ontwikkelen hulpmiddelen in alle gewenste vormen en maten. Van 'reminders' en 'nudges' tot aan uitgebreide interventieprogramma's. Al onze middelen zijn gebaseerd op inzichten uit de sociale psychologie en zijn toegesneden op de doelgroep om zo de effectiviteit te waarborgen. Denk hierbij onder meer aan het taal- en begripsniveau van de ontvanger. Onder portfolio vind je enkele voorbeelden.

  broken image

  Training & Advies

  Leer hoe je gedrag kunt beïnvloeden

  Gedragsverandering is een speerpunt van veel communicatie- en HR afdelingen. Het bedrijf moet veranderen; de mensen moeten mee.

  Vraag is: hoe krijg je ze mee? Hanneke maakt tastbaar op welke wijze en met elke middelen de doelgroep in gang gezet kan worden en duurzaam kan veranderen. Mail voor meer informatie.

 • DIENSTEN

  De gemene deler van mijn activiteiten is gedrag én de weg naar blijvende gedragsverandering

  broken image

  Onderzoeken

  Wat?

  Het bestuderen van gedrag en context van gedrag (wie, wat, waar, waarom en hoe).

   

  Waarom?

  Omdat gedragsverandering pas kans van slagen heeft als je weet hoe je doelgroep zich gedraagt en waarom ze zich zo gedragen.

   

  Hoe?

  Via kwalitatief onderzoek in de vorm van gedragsobservatie, diepte-interviews, etnografisch en/of omgevingsonderzoek leer ik de doelgroep van binnenuit kennen; speur ik weerstanden op en leg ik verlangens bloot. Op basis hiervan kan ik heel gericht de meest effectieve strategieën voor gedragsverandering selecteren.

   

  Doen?

  Ja! Laten we een afspraak maken. Deze opdrachtgevers gingen je voor.

   

  broken image

  Adviseren

  Wat?

  Het geven van raad en aandacht aan mensen en organisaties die gedragsverandering willen bewerkstelligen.

   

  Waarom?

  Omdat in jouw organisatie de kennis ontbreekt om het gewenste gedrag te activeren en daarvoor draagvlak te creëren. Omdat je geprikkeld wilt worden door een expert met een andere blik. Omdat de hulp nodig hebt bij het scherp krijgen van je doelstellingen voordat je concrete stappen onderneemt.

   

  Hoe?

  Afhankelijk van de opdracht vindt een aantal gesprekken plaats. Al dan niet gevolgd door een brainstormsessie met belanghebbenden. Hieruit haal ik doorgaans voldoende informatie voor een helder advies dat antwoord geeft op de vraag: hoe nu verder?

   

  Doen?

  Natuurlijk! Kennismaken is gratis en het levert altijd nieuwe inzichten op. Mijn nummer is 06 818 46 719. Dit zeggen anderen over mij.

   

  broken image

  Concretiseren

  Wat?

  Het verhelderen en visualiseren van adviezen en aanbevelingen, zodat ze voorstelbaar en uitvoerbaar worden.

   

  Waarom?

  Omdat woorden en wensen anders in de lucht blijven hangen. Omdat slecht uitvoerbare plannen frustreren en contraproductief zijn. En omdat je de doelgroep moet ondersteunen bij het bereiken van de veranderdoelen.

   

  Hoe?

  In samenwerking met verschillende stakeholders wordt volgens de methodiek van design thinking een vertaalslag gemaakt van advies naar tastbare acties, middelen en/of processen. Van workshop of snelkookpan-sessie tot nudges en reminders of interventieprogramma’s en campagnes. De realisatie wordt uitgevoerd in samenwerking met partnerbureaus.

   

  Doen?

  Doen! Bel of mail mij. Ik zal je mooie voorbeelden laten zien.

   

   

 • ZÉLF GEDRAG VERANDEREN

  Workshops & lezingen

  Hanneke geeft lezingen en workshops over menselijk gedrag en gedragsverandering/beïnvloeding. Aan de hand van bekende en onbekende cases uit de sociale wetenschappen én uit de praktijk, leidt zij haar toehoorders op inspirerende wijze langs de basisprincipes van gedragsverandering en doelgroeponderzoek.

  Je krijgt een kijkje in de keuken van gedragsobservatie en je leert bewuste en onbewuste gedragsmotivaties van jouw doelgroep te achterhalen. Waar zit de weerstand van de mensen wiens gedrag je wilt sturen? Hoe vind je de 'haakjes' waaraan je jouw interventies succesvol kunt koppelen?

   

  Aan de hand van sprekende voorbeelden uit de praktijk krijg je een overzicht van de do’s & don’ts voor gedragsinterventie. Aan het einde van een workshop weet je niet alleen hoe jij gedrag effectief kunt beïnvloeden en veranderen. Je bent ook in staat om die kennis toe te passen binnen jouw werkveld.

   

  Als je een workshop of training wilt organiseren voor jouw team of afdeling, neem dan contact op met Hanneke de Bruin via e-mail of bel direct met Hanneke op nummer +31 (0)6 818 467 19.

  Wil je Hanneke uitnodigen als gastspreker? Bel/mail Hanneke. Zij bespreekt graag jouw inhoudelijke wensen.

   

  Enkele referenties:

  broken image
 • ABOUT US

  To Remind You is a small full service communication agency that focuses exclusively on behaviour change. We provide tools ranging from nudges to all-inclusive programs, to challenge, support and secure behaviour change. Our clients are profit and non-profit organizations.

   

  To Remind You was founded in 2004 by Hanneke de Bruin. After finishing her study at Leiden University (1996) she started researching social differences and human behaviour to define the differentiation between groups. In 2004 she decided to focus on applied science to bridge the gap between theory and real live.

  Hanneke is experienced in bringing theory into practice. Her areas of focus are changing habits, health (e.g. diabetes, overweight, healthy lifestyle) and nutrition. Designing comprehensive behavioural communication for middle and lower educated social groups is her specialty.

  SERVICES

  RESEARCH

  Research shows that human behaviour is less rational than most of us think. Only when you fully understand the psychological barriers and motivations of your target group, you can effectively change behaviour. Finding the unconscious drivers of behaviour is therefore the logical starting point of our work. Our research includes: observation, depth interview, work-along, survey (on- and offline), environment scan and desk research.

   

  TOOLS

  Behaviour change is a complicated process. In order to be successful, support is necessary. To Remind You designs tools ranging from nudges to comprehensive intervention programs based on insights from social psychology and observational research. All tools are tailored to the target audience to ensure the highest impact. Some of our references are: Diversey Sealed Air, Sanofi- Aventis, MSD, The National Nutrition Center.

  TRAINING & CONSULTANCY

  Behaviour change is a focus of many communication and HR departments. If the company needs to change, employees need to follow. We help insert behavioural knowledge in internal programs and training through consultancy and workshops. 

   

  Do you want to know how to influence or change behaviour yourself? Call Hanneke for a workshop 'behaviour change' and learn the basics of behaviour change theory. Get to know the do's & don'ts for sustainable intervention and bring theory into practice yourself.

   

  We also offer support in applying "choice architecture" in physical environments. We help setting up areas to influence behaviour positively and install nudges in the right places. Our focus is on food areas (e.g. company/school canteen) and dynamic workspaces.

   

  EXPERTISE & CLIENTS

  Over the past 12 years we have built up expertise in the following areas:

  1) infection prevention & hand hygiene in hospitals and long term healthcare

  2) nutritional behavior of people in general and more specific target groups (e.g. teenagers, muslim women)

  3) patient behavior (e.g. healthy life with diabetes; self management and adherence)

  4) tailored communication for middle and lower educated people

   

  We are grateful for the opportunities offered to us by our clients as Diversey Europe - Sealed Air, KPN NV, Sanofi Aventis, MSD, The National Nutrition Center of The Netherlands, DiabetesLiga Belgium, Motivaction International and others.

  CONTACT

  To Remind You is a small agency based in the Netherlands with a drive to give and learn abroad. Please contact Hanneke if you want to know what we can offer you.

  E-mail: hdb@toremindyou.nl

  Phone: +31 (0)6 818 46 719

  Facetime: +31 (0)6 818 46 719

  Twitter: @hannekedebruin

  Linkedin: Hanneke de Bruin

   

  We are looking forward to meeting you

 • FAST FOOD

  Ongezouten mening of zoete woordjes. Soms zuur, nimmer bitter.

  June 19, 2018 · gedrag,apple,zitten,duurzaam inzetbaar
  Dat zitten het nieuwe roken is wisten we al. En dat je van roken uiteindelijk longkanker krijgt,...
  June 12, 2018 · onderzoek,lichaamstaal,visuele informatie,macht,gedrag
  Verschillende foto’s van steeds een andere seconde in dezelfde minuut gingen deze dagen de wereld...
  June 9, 2018 · empathie,IDEO,consultancy,gedragsbeinvloeding
  In Amerika neemt de interesse in de T-shaped professional toe. Zij onderscheidt zich van de I...
 • REFERENTIES

  Opdrachtgevers en collega's aan het woord

  'Hanneke delivered! Her approach is very distinctive and original, and has let to results that have even impressed external subject matter experts. … Her programs are not only creative, innovative and original, but have also proven to work. Diversey has used To Remind You over a period of several years, and I can recommend To Remind You’s services at any time to any other business.’ 

  Melanie Witt, Marketing Manager Diversey Inc

   

  ‘Hanneke is kritisch en veeleisend maar ook zeer betrokken en levert meer dan de opdracht van haar eist. Zij is een begenadigd spreker, met gevoel voor humor, die haar toehoorders inspireert en aanzet verworven kennis in praktijk te brengen.’ 

  Machteld Burema-Pijzel, Research Consultant Motivaction

   

  . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

  Een greep uit de organisaties waarvoor en waarmee ik de afgelopen jaren heb gewerkt: Gemeente Eindhoven | Gemeente Rotterdam | Gemeente Den Haag | Gemeente Weert | Gemeente Leiden | Diverse GGD instellingen | Energie Nederland | Universiteit Leiden | Hogeschool Utrecht | Universiteit Amsterdam | Amsterdam UMC | RIVM | Panton ontwerpers voor de zorg | Divosa | Ministerie van Algemene Zaken - Dienst Publieke Communicatie | Hersenstichting | Kenniscentrum Sport | Design Innovation Group | Diversey Inc | KPN | Signify | Motivaction | MSD | Sanofi | Voedingscentrum | UMCG Ambulancedienst ...

   

  Meer informatie over recente opdrachten vind je hier.

 • Handreikingen voor hulp

  Deze week deden Hanneke de Bruin en Nadja Jungmann een oproep in de landelijke pers om uw blikveld te verruimen en hulpinitiatieven uit te breiden naar mensen die leven in armoede. Omdat ook wij weten dat willen niet per definitie leidt tot doen en omdat het goede doen niet altijd eenvoudig is, vindt u hieronder per thema een simpel plan van aanpak met tips, informatie en organisaties om werk te maken van hulp aan mensen in armoede.

  Heeft u een goed advies of praktische tips waarmee wij anderen weer verder kunnen helpen dan kunt u deze aan ons sturen via e-mail zodat wij deze zouden kunnen delen. Dank u wel! Samen zijn wij sterker. Hanneke de Bruin (onderzoeker en adviseur gedragsverandering) en Nadja Jungmann (lector Schulden & Incasso en (online) trainer SocialForce)

  Hulp aan kinderen

  Scholen zijn gesloten. Kinderen moeten thuis aan de slag voor school. Maar thuis is niet altijd internet en vaak onvoldoende ruimte voor alle kinderen om geconcentreerd te kunnen werken. Als er wel een internetaansluiting is, is er mogelijk maar 1 computer beschikbaar voor iedereen. Er is ook gebrek aan middelen zoals schriften, pennen, (kleur)potloden, printpapier.

   

  WAT kan u doen?

  xxx

   

   

  HOE pakt u dit aan?

   

   

  Tot WIE kunt u zich richten?

   

   

  WAAR vindt u meer informatie?

   

   

  Voedselhulp voor gezinnen

  Mensen die leven in armoede zijn vaak voor hun dagelijks eten en drinken aangewezen op de Voedselbank. Op dit moment kampen de Voedselbanken in Nederland met distributieproblemen. De minister van SZW en van LNV deden een dringende oproep aan ons allen om te helpen.

  WAT kan u doen?

  Als u voedingsmiddelen hamstert stop daar dan nu mee. Zo blijft er eten/drinken over in de supermarkt dat beschikbaar komt voor de lokale voedselbank.

   

   

   

  HOE pakt u dit aan?

   

   

  Tot WIE kunt u zich richten?

   

   

  WAAR vindt u meer informatie?

  Attendeer mensen met kinderen hierop

  Bij Bol.com loopt een actie voor thuisblijvertjes: Alle Nederlandstalige luisterboeken voor kinderen nu voor €0,01 te beluisteren> klik hier 

 • broken image

  Onderzoeken | Ik voer kwalitatief onderzoek uit naar gedrag gericht op specifieke doelgroepen. Opdrachtgevers zijn bijvoorbeeld kennisinstellingen die theoretische kennis willen toepassen in de praktijk en zoekend zijn naar bruikbare beginpunten om die kennis effectief te laten landen, met de juiste toon en in een toegankelijke vorm. Ik help daarbij. Een belangrijk onderdeel van mijn onderzoeksactiviteiten is eveneens het opzetten en uitvoeren van 'first person onderzoek'.  Ik ben ervaren in het afnemen van diepte-interviews en in gespreksvoering op zogenaamde 'lastige onderwerpen' zoals armoede, taboes, schulden en ziekten. In 2021 was ik als onderzoeker en adviseur betrokken bij de Corona gedragsunit van het RIVM waarbij vooral kwetbare groepen centraal stonden. Recent voerde ik i.s.m. met Patient Journey Lab gesprekken met vrouwen met uitgezaaide borstkanker die leven in reservetijd voor de zeven topziekenhuizen opererend onder 'Santeon'.

   

  Adviseren | Ik ondersteun en adviseer organisaties bij programma- en beleidsontwikkeling rondom complexe thema's zoals armoede, kansengelijkheid en gezondheid. Naast kennis, snelheid en denkkracht breng ik een sterk gevoel voor de realiteit (dat wat speelt in het leven van mensen) mee, zodat adviezen niet in de la verdwijnen maar renderen in de praktijk. Advieswerk doe ik voor uiteenlopende opdrachtgevers waaronder stichtingen en verenigingen (bijv. Divosa), gemeenten (o.m. Rotterdam, Roosendaal, Weert) en het bedrijfsleven (bijv. Signify).

   

   

  Adviseren en Concretiseren | Ik schrijf verhalen waarmee mijn opdrachtgevers hun plannen verder kunnen uitrollen naar communcatie met interne en externe stakeholders en die als start kunnen dienen bij brainstormsessies om bijvoorbeeld medewerkers mee te nemen in een nieuwe strategie, programma of aangepaste visie. Om die verhalen te kunnen schrijven, verdiep ik me in de onderliggende thematiek en spreek ik met experts binnen en buiten de organisatie. De output is compact, doorwrocht en levert altijd bruikbare handvatten. In 2021 schreef ik voor de gemeente Rotterdam een visiedocument over het centraal stellen van het kindperspectief. Dit verhaal moet beleidsmedewerkers en bestuurder inspireren én ondersteunen bij het gezamenlijk aanpakken van problemen van jongeren in de stad. Voor meer publicaties zie hieronder

   

  Concretiseren | Ik ontwikkel tastbare producten waarbij gedragsondersteuning de gemene deler is. Dit kunnen publicaties zijn (bijv. ZienWetenEten) of tools (bijv. een Zelf Assessment Tool voor professionals in het Sociaal Domein,  een meetlat voor de optimalisering van publieke dienstverlening), apps (bijv. de Zelf Coach App - oplevering eind 2022), reminder-programma's (bijv. voor Diversey, KPN of KCS i.s.m. met Panton) en nudges (bijv. de BeterDitDanDit Quiz - oplevering 2022). Ontwikkeling is altijd i.s.m. met anderen waarbij ik doorgaans enkel als gedragsdeskundige en adviseur wordt ingeschakeld. Enkele voorbeelden onder 'middelen'. 

  Info over mijn activiteiten als online gespreksleider, workshop begeleider of spreekbeurten zie: linkedin.