• pragmatisch adviseur

   

  Prof. Dr. Mr. Ing. Hanneke de Bruin (1969) is géén professor, géén doctor, noch meester of ingenieur. Wél weet ze alles van gedrag en gedragsbeïnvloeding. Bijvoorbeeld dat mensen gevoelig zijn voor autoriteit. En dat het zien van een arts in zijn witte doktersjas een vergelijkbaar effect heeft als het lezen van zo’n reeks knappe titels: het bekrachtigt de geloofwaardigheid van de expert.

   

  Ik speel met kennis. Put uit allerlei disciplines. Leg verbanden en bevraag mijn intuïtie. Zo zoek ik naar ingangen en mogelijkheden om kennis te vertalen naar toepassingen voor de praktijk. Dit vereist enerzijds specialistische kennis van gedrag. Anderzijds een herhaalde onderdompeling in de leefwereld en het denkkader van mijn doelgroep. Sámen vormt het de basis van mijn werk dat ik heb opgesplitst in drie activiteiten: onderzoeken, adviseren en concretiseren. Onder diensten lees je hier meer over.

   

  1/2

   

  gedreven dwarsdenker

  Van opdrachtgevers en collega’s krijg ik terug dat ze mijn kritische blik waarderen. In een gesprek kom ik snel tot de kern en ben ik niet bang om moeilijke vragen te stellen. Het vermogen om vrij te associëren en ongebruikelijke verbindingen te leggen helpt mijn klanten om tot nieuwe oplossingen en denkrichtingen te komen die inspireren en katalyseren. Ik ondervraag, prikkel en daag uit. Ik wil verrassen en inspireren, maar vooral wil ik jou verder helpen. Onder referenties vind je enkele aanbevelingen.

   

  Opleiding en ervaring

  In de afgelopen 15 jaar heb ik onder de vlag van To Remind You opdrachten uitgevoerd op het snijvlak van gedrag en (communicatie)strategie. Zowel als adviseur, als onderzoeker en als vormgever van gedragsinterventies. Steeds met gedragsverandering als de gemene deler.

  Ik heb met lof mijn opleiding aan de Universiteit Leiden afgerond en aldaar enkele jaren als wetenschappelijk onderzoeker gewerkt. Ik onderhoud warme contacten met verschillende kennisinstellingen in Nederland, volg trainingen om mijn zaag scherp te houden, maar sta het liefst met mijn voeten in de modder.

  2/2

 • DIENSTEN

  De gemene deler van mijn activiteiten is gedrag én de weg naar blijvende gedragsverandering

  Onderzoeken

  Wat?

  Het bestuderen van gedrag en context van gedrag (wie, wat, waar, waarom en hoe).

   

  Waarom?

  Omdat gedragsverandering pas kans van slagen heeft als je weet hoe je doelgroep zich gedraagt en waarom ze zich zo gedragen.

   

  Hoe?

  Via kwalitatief onderzoek in de vorm van gedragsobservatie, diepte-interviews, etnografisch en/of omgevingsonderzoek leer ik de doelgroep van binnenuit kennen; speur ik weerstanden op en leg ik verlangens bloot. Op basis hiervan kan ik heel gericht de meest effectieve strategieën voor gedragsverandering selecteren.

   

  Doen?

  Ja! Laten we een afspraak maken. Deze opdrachtgevers gingen je voor.

   

  Adviseren

  Wat?

  Het geven van raad en aandacht aan mensen en organisaties die gedragsverandering willen bewerkstelligen.

   

  Waarom?

  Omdat in jouw organisatie de kennis ontbreekt om het gewenste gedrag te activeren en daarvoor draagvlak te creëren. Omdat je geprikkeld wilt worden door een expert met een andere blik. Omdat de hulp nodig hebt bij het scherp krijgen van je doelstellingen voordat je concrete stappen onderneemt.

   

  Hoe?

  Afhankelijk van de opdracht vindt een aantal gesprekken plaats. Al dan niet gevolgd door een brainstormsessie met belanghebbenden. Hieruit haal ik doorgaans voldoende informatie voor een helder advies dat antwoord geeft op de vraag: hoe nu verder?

   

  Doen?

  Natuurlijk! Kennismaken is gratis en het levert altijd nieuwe inzichten op. Mijn nummer is 06 818 46 719. Dit zeggen anderen over mij.

   

  Concretiseren

  Wat?

  Het verhelderen en visualiseren van adviezen en aanbevelingen, zodat ze voorstelbaar en uitvoerbaar worden.

   

  Waarom?

  Omdat woorden en wensen anders in de lucht blijven hangen. Omdat slecht uitvoerbare plannen frustreren en contraproductief zijn. En omdat je de doelgroep moet ondersteunen bij het bereiken van de veranderdoelen.

   

  Hoe?

  In samenwerking met verschillende stakeholders wordt volgens de methodiek van design thinking een vertaalslag gemaakt van advies naar tastbare acties, middelen en/of processen. Van workshop of snelkookpan-sessie tot nudges en reminders of interventieprogramma’s en campagnes. De realisatie wordt uitgevoerd in samenwerking met partnerbureaus.

   

  Doen?

  Doen! Bel of mail mij. Ik zal je mooie voorbeelden laten zien.

   

   

 • PUBLICATIES

  Kennis delen

  Publicaties binnen het sociaal domein

  2021 | Opiniestuk over de avondklokrellen in het Brabants Dagblad in samenwerking met dr Jan Waszink van tolerantieisnooitmakkelijk.nl

   

  2021 | Interview over polarisatie, stigmatisering, de media en de politiek door Wouter Boonstra van Binnenlands Bestuur in samenwerking met dr Jan Waszink van tolerantieisnooitmakkelijk.nl

   

  2021 | Onderzoeksrapportage "Drempels geslecht: effectieve publieke dienstverlening aan lager opgeleiden" | Onderzoekssamenwerking met dr Nadja Jungmann en dr Danielle Lako (Hogeschool Utrecht) | Het onderzoek kwam tot stand met subsidie van Instituut Gak. Het rapport en de gratis tool voor professionals in de publieke dienstverlening zijn vrij beschikbaar.

   

  2021 | Zelf Assessment Tool voor professionals in de publieke dienstverlening zoals de schuldhulpverlening. Productie in samenwerking met dr Nadja Jungmann en dr Danielle Lako (Hogeschool Utrecht) met subsidie van Instituut Gak.

   

  2020 | Interview over de effecten van de lockdown op kansengelijkheid, kinderarmoede en wat onvoldoende gezien wordt in de strijd tegen kinderarmoede door Yolanda de Koster van Binnenlands Bestuur in samenwerking met Marlon Bosscher, projectmedewerker Bestrijding Kinderarmoede bij Divosa.

   

  2020 | Onderzoeksrapportage "Drempels slechten. Belemmeringen die lager opgeleiden ervaren als zij gebruik maken van publieke dienstverlening" | Onderzoekssamenwerking met dr. Nadja Jungmann (Hogeschool Utrecht) en dr. Ellen Uiters (RIVM) | Het onderzoek kwam tot stand met subsidie van Instituut Gak. Het rapport is vrij beschikbaar.

   

  2020 | Animatie over "Begrijpen, Willen en Kunnen" in de publieke dienstverlening aan lageropgeleiden. Productie in samenwerking met dr Nadja Jungmann (Hogeschool Utrecht), Roel Smeets en ontmoetsjrd.

  Artikelen

  2017 | Adolescents’ Responses to a School-Based Prevention Program Promoting Healthy Eating at School, in: Front. Public Health (i.s.m. Roel Hermans e.a.)

   

  2016 | Recepten voor meer beweging op school zonder gedoe, met voorwoord van Kenniscentrum Sport (i.s.m. Marjan Verboeket)

   

  2013 | Interactieve media voor gedragsverandering. Een hedendaags perspectief op gezondheidscommunicatie, in: Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde (i.s.m. Reint Jan Renes en Baukje Stinesen)

   

  2011 | Praat eens met de buurvrouw. Bestaande overheidscommunicatie maakt burgers niet gezonder, in: Communicatie (i.s.m. Emilie van Rappard)

  Boeken

  2021 | Beter Dit Dan Dit. Snel en simpel kiezen voor gezond. 70 gezonde alternatieven voor diabetespatiënten (ISBN 9789-08-1616-072)

   

  2018 | Ik wil moet kan meer bewegen. Tips en tricks om je gedag te veranderen op kantoor (ISBN 978-90-816160-6-5)

   

  2017 | ZienWetenEten met Vet. Een beeldlexicon met het vetgehalte in ons eten. (ISBN 978-90-816160-5-8)

   

  2017 | Ik wil moet kan minder zitten. In vijf stappen naar meer bewegen en gezonden oud worden

  (ISBN 978-90-816160-4-1)

   

  2015 | Ik wil moet kan afvallen. Een werkschrift om je eetgedrag te veranderen (ISBN 978-90-816160-3-4)

   

  2015-2010 | Verschillende uitgave van het beeldlexicon ‘ZienWetenEten’ waarvan al meer dan 150.000 exemplaren zijn verkocht.

  Blogs

  Diverse blogs voor CommunicatieOnline

   

  2018 | Lokale marketing is leuk voor de supermarkt, voor politiek is het ongeschikt

  ‘Op’ alle markten thuis, is overal ver van huis.

   

  2017 | De campagne 'Elke Stem Telt' is te highbrow en onnodig complex. De stem van de ‘elite’ lijkt net een beetje zwaarder te tellen.

   

  2016 | Kennis van gedragsverandering is goed, je doelgroep kennen nog beter

  Hoe ontwikkel je interventies die het verschil maken?

   

  2016 | Wat communicatie nauwelijks lukt, krijgt Pokémon GO prima voor elkaar

  Waarom de game-hit van deze zomer lof verdient.

   

  2010 | Handtekeningen van echte voetballers voor echte beweging. Het lokken van klanten met gratis hebbedingetjes.

   

  Blogs voor diverse opdrachtgevers

   

  2018 | Maak werk van beweging: aan de slag met gedragsverandering | Kenniscentrum Sport

   

  2018 | 5 x creatief met bewegen | PGGM&Co Online

   

  2015 | Zó denk je tijdens het afvallen niet steeds aan eten | Libelle Online

   

  2015 | Wilskracht kun je trainen | Libelle Online

 • REFERENTIES

  Opdrachtgevers en collega's aan het woord

  'Hanneke delivered! Her approach is very distinctive and original, and has let to results that have even impressed external subject matter experts. … Her programs are not only creative, innovative and original, but have also proven to work. Diversey has used To Remind You over a period of several years, and I can recommend To Remind You’s services at any time to any other business.’

  Melanie Witt, Marketing Manager Diversey Inc

   

  ‘Hanneke is kritisch en veeleisend maar ook zeer betrokken en levert meer dan de opdracht van haar eist. Zij is een begenadigd spreker, met gevoel voor humor, die haar toehoorders inspireert en aanzet verworven kennis in praktijk te brengen.’

  Machteld Burema-Pijzel, Research Consultant Motivaction

   

  . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

  Een greep uit de organisaties waarvoor en waarmee ik de afgelopen jaren heb gewerkt: Gemeente Eindhoven | Gemeente Rotterdam | Gemeente Den Haag | Gemeente Weert | Gemeente Leiden | Diverse GGD instellingen | Energie Nederland | Universiteit Leiden | Hogeschool Utrecht | Universiteit Amsterdam | Amsterdam UMC | RIVM | Panton ontwerpers voor de zorg | Divosa | Ministerie van Algemene Zaken - Dienst Publieke Communicatie | Hersenstichting | Kenniscentrum Sport | Design Innovation Group | Diversey Inc | KPN | Signify | Motivaction | MSD | Sanofi | Voedingscentrum | UMCG Ambulancedienst ...

   

  Meer informatie over recente opdrachten vind je hier.

All Posts
×